MESAJUL DIRECTORULUI

Mă numesc Eugeniu MARGINE și sunt cel care sunt, vorba poetului. În prezent, director al Liceului Teoretic Andrei Straistă Anenii Noi, o instituție clasică ce reprezintă o frumoasă comunitate academică, formată din cadre didactice performante, adolescenți dornici de a cunoaște, părinți interesați în creșterea demnă a tinerelor vlăstare.

Pornind de la origini,Vă salut cu mare drag și Bine ați venit pe pagina web a instituției, care de la fondare și până în prezent a demonstrat că este un centru educațional atractiv pentru întreg spațiul anenean.

Sincer să fiu, astăzi mă uit cu respect la anii care au trecut, degrabă facem 25, şi sunt cuprins de un sentiment de respect şi de admiraţie faţă de Oamenii care au construit istoria acestei instituţii. Zicând acestea, gândul mi se îndreaptă spre regertatul Andrei Straistă, primul director, care a știut să aprindă făclia cunoștințelor într-un nou format, convingând autoritățile publice locale despre necesitatea deschiderii unui liceu în oraș pentru absolvenții de gimnaziu din teritoriu.

Prin valorificarea experienței cadrelor didactice, în colaborare și parteneriat cu alți factori educaționali implicați în procesul de formare, dezvoltare a personalității tinerilor, instituția oferă servicii educaţionale eficiente în scopul formării unor tineri cetăţeni cu spirit de inițiativă, activi şi responsabili, capabili să-și continue propriul traseu de dezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru viață, dar și independență de opinie și acțiune, fiind deschiși pentru un dialog constructiv. 

 

Având în vedere cele menționate, Liceul Teoretic Andrei Straistă din Anenii Noi îşi propune : 

*să asigure pentru fiecare elev condiții optime pentru propria formare, conform unui traseu individualizat ; 

*să dezvolte potenţialul uman pentru a asigura calitatea vieţii, creşterea durabilă a economiei şi bunăstarea poporului; 

*să promoveze toleranță și înțelegere între copii de origine socioculturală diferită ; 

*să formeze tinerilor capacitatea de a-și găsi locul într-o lume în schimbare ; 

*să deruleze o politică eficientă de recrutare a personalului care să fie motivat; 

În această ordine de idei, le mulțumesc tuturor – elevilor, profesorilor, personalului tehnic, părinților pentru efortul depus, pentru implicare și pentru interesul manifestat în dezvoltarea unui învățământ de calitate. Îmi exprim ferma convingere că împreună vom construi o echipă care va activa în spirit de colegialitate şi coeziune pentru a deveni o veritabilă şi performantă echipă.